Munkajog

Hogyan kerülhető el a munkaügyi bírság?

 • Biztos benne, hogy munkaszerződése a hatályos jogszabályok alapján készült?

 • A kötelező mellékleteket is sikerült megtalálni az interneten?

Használjon minőségi munkaügyi dokumentumokat!

A munkaszerződés a cég szerves része, így egy szakember segítségével megszerkesztve egyedi igényeknek megfelelő blanketta-szerződést lehet készíteni, amely hosszútávú jogbiztonságot garantál vállalkozása számára.

Legtöbb esetben a társaságok egy internetről szerzett ingyenes munkaszerződés-minta használatával kötnek munkaszerződést alkalmazottaikkal, amely korántsem biztos, hogy megfelel a jogszabályi követelményeknek, még akkor sem, ha azt vélhetően megbízható honlapról töltötte le.

A munkaszerződés kötelező tartalmi elemein kívül a szerződésben olyan egyéb adatok is rögzíthetőek, melyek a vállalkozás szempontjából relevánsak, fontosak, vagy egy esetleges munkaügyi vitát, pereskedést a segítségükkel el lehet kerülni. A munkaviszony megkötésekor továbbá a munkáltatónak egyéb kötelezettségei is vannak munkavállalójával szemben, ilyen pl. a kötelező írásbeli tájékoztató átadása. A munkáltató körülményeitől függően előfordulnak olyan további kötelezettségek, melyeket nem a Munka Törvénykönyve rögzít, mint pl.: személyes adatok védelme, kamera használata, értékmegőrzés, stb.

Miben segíthet egy munkajogi kérdésekben járatos ügyvéd?szerződésírás ügyvéd debrecen

A Dr. Czére-Réti Ügyvédi Iroda az Ön vállalkozását képviselő ügyvédként az alábbi szolgáltatásokat végzi:

 • A munkajogi dokumentumainak megszerkesztése, meglévők átvizsgálása: jogszabályoknak megfelelő munkaügyi dokumentumcsomag összeállítása a munkaviszony létesítésétől kezdve egészen annak megszűnéséig;
 • Munkajogviszony megszüntetése során a szükséges dokumentumok megszerkesztése, tájékoztatásnyújtás;
 • Munkaügyi viták békés úton történő lezárása, vagy amennyiben az nem vezet eredményre, a peres eljárás során a vállalkozás képviselete;
 • Munkabaleset során képviselet ellátása, mediáció;
 • Munkavédelmi- tűzvédelmi szabályzat készítése.

Egyéb munkajogi dokumentáció

 • Munkajogviszony módosítása: A munkaviszony módosításának két formáját különíthetjük el. Egyes esetekben a munkáltató egyoldalúan jogosult a munkaviszony meghatározott szegmenseit módosítani, vannak azonban olyan területek, melyekhez minden esetben a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezése szükséges. A munkaügyi perek egy jelentős részét az olyan jellegű munkaszerződés módosítások teszik ki, ahol a munkáltató egyoldalúan módosítja a munkaszerződést. Ahhoz, hogy a munkavállalók tevékenységével, munkaidejével, feladataival egy vállalkozó megfelelően tervezni tudjon, nélkülözhetetlen tisztában lenni azzal, hogy a munkavállalónak milyen jogai vannak. Egy munkaügyi vita rengeteg időt, energiát és pénzt vesz el, mely megelőzhető előzetes tervezéssel, felkészüléssel.

 • Munkajogviszony megszüntetése: A munkaügyi perek egy másik jelentős szegmense. Amennyiben a munkáltató a munkaviszonyt felmondással kívánja megszüntetni, köteles azt indokolni. A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. Meghatározott esetekben a munkaviszony megszüntetésére nincs is lehetőség, ilyen pl.: a várandóság, vagy a szülési szabadság tartama.

 1. Csoportos létszámcsökkentés esetén további, speciális követelményeket ír elő a jogszabály. Csoportos létszámcsökkenésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám szerint 20-100 munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 10 munkavállalót, 100-300 munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók 10%-a, vagy 300-nál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 30 munkavállaló munkaviszonyát kívánja megszüntetni.

 2. Végkielégítés illeti meg a munkavállalót a munkáltató felmondása esetén, amennyiben legalább 3 éve áll munkaviszonyban.

 3. Azonnali hatályú felmondásra is lehetőséget ad a Munka Törvénykönyve, de az ott rögzített feltételeket fokozott figyelemmel szükséges kezelni, ugyanis azokat (munkaviszonyból származó lényeges kötelezettség szándékos vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben történő megszegése, vagy olyan magatartás tanúsítása, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi) sokszor máshogy értékelik a munkáltatók és máshogy a bíróságok. A lényeges kötelezettség, vagy pl. a munkaviszony fenntartásának lehetetlensége szubjektív fogalmak, így egy kívülálló, elfogulatlan személy véleménye szükséges lehet annak eldöntésében, mi minősül annak, és mi nem.

Ha a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szünteti meg, köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kárt, továbbá ha a munkavállaló kéri, a bíróság a munkaviszonyt helyre is állíthatja.

 • Munkaügyi viták, üzemi baleset:
  A munkavállaló a munkaviszonyból származó igényét bíróság előtt érvényesítheti. Egy munkaügyi vita időigényes, sok energiával, valamint rosszabb esetben pénzzel jár, így annak elkerülése segíti a vállalkozás előrehaladását.


Szeretné Ön biztosan elkerülni a munkaügyi bírság lehetőségét?

Minőségi munkaügyi dokumentumokért keressen fel bennünket elérhetőségeinken!

Megtalálta, amit keres?
Ha igen, kérjen visszahívást!
 • Küldje el nekünk a lenti űrlap segítségével e-mail címét vagy telefonszámát és munkatársunk hamarosan felkeresi Önt további egyeztetés céljából!

 • Inkább üzenetet írok
Értékeink, alapelveink
 • Precizitás
 • Ügyfélközpontúság
 • Őszinteség
 • Hatékony és professzionális jogi képviselet
 • Szakszerű és közérthető felvilágosítás
 • Előzetes teljes körű tájékoztatás a várható költségekről - a mi Megbízóinkat nem érheti "meglepetés"