Kintlévőség kezelés, fizetési meghagyásos és peres eljárások

A kintlévőség-kezelés során az első lépéstől az utolsóig számíthat a Dr. Czére-Réti Ügyvédi Iroda támogatására. Segítünk megtalálni az Ön számára leginkább optimális megoldást.

A kintlévősége behajtására több alternatív megoldás létezik, mely függ az adós vállalkozás nagyságától, pénzügyi mutatóitól, a tartozás mértékétől, az Önnel fennálló üzleti kapcsolatától.

Hogyan tudom behajtani a velem szemben fennáló tartozásokat?

Kintlévő pénzeszközeink behajtása előtt minden esetben célszerű átvizsgálni, kivel állunk szemben, milyen üzleti kapcsolatról van szó, és az adós milyen anyagi helyzetben van. A megfelelő eljárás kiválasztása előtt az Ön kintlévőségkezeléssel foglalkozó ügyvédjeként vizsgálatot végzünk, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb eszközt követelése teljesülésére.

1. Kintlévőség-kezelés fizetési meghagyással

Az egyik leggyorsabb és leginkább költségkímélő megoldás egyszerűbb követelésének érvényesítésére fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtása. Tudnia kell, hogy kizárólag fizetési meghagyásos eljárás keretében érvényesítheti követelését, amennyiben annak összege az 1.000.000,-Ft-t nem haladja meg, és a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye. Bizonyos esetekben az 1.000.000,-Ft feletti követeléseket is célszerű ilyen eljárás keretében érvényesíteni.

Amennyiben a kötelezett a kibocsátott fizetési meghagyással szemben határidőben nem él ellentmondással, annak gyakorlatilag ugyanolyan hatálya van, mintha egy jogerős ítéletet fogna a kezében. A fizetési meghagyásos eljárást közjegyző előtt kell megindítani. Jogi személyek csak elektronikus úton kezdeményezhetik az eljárást, amelyhez minősített elektronikus benyújtásra van szükség.

A Dr. Czére-Réti Ügyvédi Iroda rendelkezik a szükséges technikai feltételekkel. A gyors kintlévőségkezelés ügyintézés érdekében érdemes már az első konzultációra magával hoznia a követelése alapjául szolgáló minden iratot, úgymint a szerződést, számlákat, levelezéseket, egyéb nyilatkozatokat. A közjegyző a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított három munkanapon belül bocsátja ki. A kibocsátott fizetési meghagyás ellen a kötelezett annak kézbesítésétől számított 15 napon belül élhet ellentmondással a közjegyzőnél. Ellentmondás esetén az eljárás bírósági szakra fordul át.

Mennyibe kerül a fizetési meghagyás?

A fizetési megagyásos eljárás díja áll az eljárási díjból és ügyvédi munkadíjból. Az eljárási díj mértéke 3%, de minimum 5.000,-Ft, maximum 300.000,-Ft. Ellentmondás esetén további 3% a fizetendő eljárási illeték.

A fizetési meghagyás ügyvédi munkadíja esetenként teljesen eltérő lehet, mi magunk egyedi megállapodás szerint állapítjuk meg a fizetendő díjakat.

2. Kintlévőség-kezelés polgári peres eljárással:

Számtalan fajtájú vitás helyzet adhat alapot polgári peres eljárás megindítására. Ilyenek pl.: kártérítési igények, követelések behajtása, szerződéses jogviszonyból eredő jogviták. A Dr. Czére-Réti Ügyvédi Iroda mindenféle vitás helyzet rendezésében segít.

Célunk és alapelvünk hogy a jogvitát mindig próbáljuk meg békés úton rendezni, ugyanis egy peres eljárás hosszadalmas, költség- és időigényes, és rengeteg energiával jár, nem beszélve a nap mint nap felmerülő feszültségről, amit egy, még le nem zárt konfliktus okoz. Sokszor az Ügyfél úgy érzi, hogy az ellenféllel ő már többször leült tárgyalni, így reménytelen a helyzet, az mindig veszekedésbe, vagy zsákutcába torkollott, így nem látja értelmét egy újabb „próbálkozásnak”. A tapasztalatunk azonban az, hogy egy ügyvéd vezetésével lefolytatott tárgyalás sokkal hatékonyabb, eredményesebb, így mindenképp fontosnak tartom – amennyiben lehetséges – annak megkísérlését.  

Természetesen akadnak olyan helyzetek, amikor a másik fél elzárkózik mindenféle kompromisszumtól, vagy esetleg sürgős fellépésre van szükség, az idő húzódása az ellenfélnek kedvez. Ebben az esetben azonnali fellépésre van szükség, melyben a Dr. Czére-Réti Ügyvédi Iroda szakemberei megfelelő segítséget tudnak Önnek nyújtani.

 

A peres eljáráson túl egyéb eljárástípúsok is hatással lehetnek adós partnereinkre, így pl.: felszámolási eljárás megindítását lehet kezdeményezni a társasággal szemben amennyiben az eljárás megindításának feltételei fennállnak. A felszámolási eljárás megindítása sok esetben az adóst fizetésre ösztönzi, ugyanis visszafordíthatatlan következményei lehetnek annak, amennyiben megállapítják a társaság fizetésképtelenségét.

Amennyiben végrehajtható okirat áll a rendelkezésére a tartozásról - ítélet, közjegyzői okirat - abban az esetben végrehajtási eljárás keretében tudja tartozását behajtani.

Megtalálta, amit keres?
Ha igen, kérjen visszahívást!
  • Küldje el nekünk a lenti űrlap segítségével e-mail címét vagy telefonszámát és munkatársunk hamarosan felkeresi Önt további egyeztetés céljából!

  • Inkább üzenetet írok
Értékeink, alapelveink
  • Precizitás
  • Ügyfélközpontúság
  • Őszinteség
  • Hatékony és professzionális jogi képviselet
  • Szakszerű és közérthető felvilágosítás
  • Előzetes teljes körű tájékoztatás a várható költségekről - a mi Megbízóinkat nem érheti "meglepetés"