Blog

KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁS adatvédelmi szempontból

KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁS adatvédelmi szempontból

Nagyon sok vállalat un. „előzetes felmérést” végez annak eldöntésére, hogy rendelje-e el a védőoltást. Egy ilyen előzetes felmérés során azonban csak és kizárólag olyan adatok kérhetőek be, melyek valóban elősegítik az egészség megóvása érdekében szükséges intézkedésekkel kapcsolatos megfelelő döntések meghozatalát. Nem látom ekként megalapozottnak olyan adat bekérését egy ilyen felmérés esetén, hogy a munkavállaló mivel van beoltva, ahogy az sem megalapozott, hogy mikor kapta meg az oltást. Sokkal fontosabbnak tartom az olyan szempontokat pl., hogy hányan dolgoznak egy helyiségben, a munkavégzés helyén hány külsős személy fordul meg, mennyire alkalmas a munkakör arra, hogy más személyekkel történő érintkezés nélkül is el lehessen látni a feladatokat, megoldható-e a home office munkavégzés az adott munkakörben, stb.

A rendelet értelmében ugyanis csak az a munkavállaló kötelezhető védőoltásra, aki 2021. november 1. napja előtt még nem kapta meg az első oltását. Teljesen mindegy ezért, hogy a munkavállaló 2021. áprilisában, vagy 2021. augusztusában kapta-e meg a védőoltást, hiszen ha a munkáltató meghozza a döntést és elrendeli a kötelező oltást, csak azt a munkavállalót kötelezheti annak felvételére, aki 2021. november 1. előtt még nem vette fel az első oltást.

Megfelelő kockázatelemzés alapján lehet tehát döntenie a munkáltatónak arról, hogy egyes munkakörökben vagy foglalkoztatotti személyi kör esetében indokolt-e a védőoltás elrendelése.

A munkavállalók – kötelező oltás elrendelése esetén – az alábbi adatokat kötelesek a munkáltató rendelkezésére bocsátani:

 • Oltás meglétének igazolása (az igazolványok bemutatását írja elő a szabály):
  1. személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és
  2. Oltás igazolása:
   • Uniós digitális COVID-igazolvány;
   • Érvényességi idő nélküli védettségi igazolvány, illetve applikáció;
   • Védőoltásról szóló igazolás;
   • Nemzetközi oltási bizonyítvány;
   • Olyan állam által kiállított védettségi igazolás, melyet Magyarország elismer
 • Mentesség igazolása: elsősorban a munkáltató szakorvosa igazolja, így kérvényezni kell a vizsgálat elvégzését a munkáltatótól.

Adatvédelmi szempontból fontos, hogy a rendelet a dokumentumok bemutatását írja elő és nem a rendelkezésre bocsátását, így semmi nem indokolja azt, hogy miután a munkáltató meggyőződött arról, hogy az érintett alkalmazott be van oltva, őrizze az okmányokat. A munkáltató tehát kizárólag azt rögzítheti, hogy az érintett munkavállaló be van-e oltva, vagy nincs, de nem tárolhatja a védettséget alátámasztó igazolványt, igazolást. Mivel a jogszabály csak az Európai Unióban vagy Magyarországon engedélyezett, Magyarország területén történt védőoltást fogadja el, így arról sem kérhet be információt, hogy milyen oltással rendelkezik a munkavállaló, ahogy arról sem, hogy mikor kapta az oltást. Az adattakarékosság elvét ebben az esetben is fontos figyelembe venni.

Nyilván a fenti tájékoztató kifejezetten arra az esetre vonatkozik, ha a munkáltató a most hatályba lépett 598/2021. Korm. rendeletre hivatkozva kívánja elrendelni a védőoltást.

Mivel egy újabb adatkezelési tevékenység történik a munkáltatónál a fenti esetben, mindenképp fontos ezt a nyilvántartásban és a tájékoztatóban is jelezni.