Blog

Hirtelen átállás az online értékesítésre - a meggondolatlan e-kereskedelem buktatói

Hirtelen átállás az online értékesítésre - a meggondolatlan e-kereskedelem buktatói

hirtelen webáruházManapság egy egyszerű webáruházat egy felhasználó szintű tudással rendelkező üzletember is fel tud építeni egy éjszaka alatt, azonban sokan tévesen hiszik, hogy egy webáruház csak a dizájn kiválasztásából, a szöveg megírásából és a termékek feltöltéséből áll.

Egy webáruháznak a jogszerű működéshez számos jogszabálynak kell megfelelnie, amelyeket a közeljövőben várhatóan kiemelten ellenőrizni fognak a hatóságok. Már ez idáig is számon online értékesítő felület visszaélt a fogyasztók jelenlegi kiszolgáltatott helyzetével, melyre a hatóságok is felfigyeltek.

Az is előfordul, hogy a webáruház beindításakor fel sem merül a vállalkozóban, hogy szabálytalanul járjon el, azonban a jog nem tudásából eredően számos szabálytalanságot követ el.

Ezek az online értékesítési csatornák a jövőben kiemelt ellenőrzési területnek minősülnek a hatósági ellenőrzések során.

Mindezekre tekintettel a legfontosabb tennivalókat gyűjtöttük ma össze, hogy egy egyébként is nehéz helyzetben lévő vállalkozót ne sújtson még egy fogyasztó- vagy adatvédelmi bírság is.

Honlap impresszuma

Miért fontos: Ebben a rövid dokumentumban tájékoztathatjuk az oldalra látogatót a vállalkozásunk alapvető adatairól, mely adatokat a jogszabály kötelezően felsorol, úgymint: vállalkozás neve,

 • székhelye,
 • telephelye,
 • e-mail címe és telefonszáma,
 • a vállalkozást nyilvántartásba vevő hatóság (az illetékes Cégbíróság, vagy egyéni vállalkozás esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal)
 • engedélyköteles tevékenység esetén enne ténye, az engedélyeztető szerv neve, és az engedély száma;
 • adószám
 • illetékes kamara megnevezése
 • tárhelyszolgáltató adatai

Általános szerződési feltételek

Miért fontos: Ebben a dokumentumban tájékoztatjuk a vásárlót a vásárlás pontos menetéről, illetve a vásárló jogairól és kötelezettségeiről, a vásárlással kapcsolatos fontos információkról.

Tartalma: Az ÁSZF kötelező tartalma nagymértékben függ a vállalkozás működési rendszerétől, ezért jelen cikkükben a teljes igénye nélkül említjük meg a legfontosabb tényezőket::

 • a vállalkozás és a tárhelyszolgáltató adatai (az impresszum teljes tartalma)
 • a weboldal használata, a megrendelés és a regisztráció pontos menete
 • a szerződéssel kapcsolatos információk:
  • írásba foglalt-e;
  • nyelve;
  • sor kerül-e az iktatásra;
  • későbbi hozzáférhetősége.
 • adatbeviteli hibák javításának lehetősége;
 • szállítási és fizetési feltételek;
 • ajánlati kötöttség és visszaigazolás módja;
 • tájékoztatás az elállási jogról és tájékoztatás az elállási nyilatkozat tartalmáról és elérhetőségéről;
 • tájékoztatás a jótállásról, termék- és kellékszavatosságról;
 • jogérvényesítési lehetőségek (békéltető testület és online vitarendezési platform)

Szállítási feltételek

Az ÁSZF-nek ezen fejezetét külön hivatkozással is szerepeltetni kell a weboldalon.

Jótállás, termékszavatosság és kellékszavatosság tájékoztató

Az ÁSZF-nek ezen fejezetét külön hivatkozással is szerepeltetni kell a weboldalon.

Tájékoztató az elállási jogról

Az ÁSZF-nek ezen fejezetét külön hivatkozással is szerepeltetni kell a weboldalon, és érdemes ide csatolni az elállási nyilatkozat mintát is.

Adatvédelmi tájékoztató

Miért fontos: Ebben a dokumentumban tájékoztatjuk a weboldal felhasználóit arról, hogy mely adataikat, miért, milyen jogalapon, mennyi ideig és milyen módon kezelünk.

Az Adatvédelmi tájékoztató legfontosabb tartalma (a teljesség igénye nélkül):

 • a vállalkozás és a tárhelyszolgáltató adatai (az impresszum teljes tartalma);
 • adatvédelmi tisztviselő adatai, vagy tájékoztatás arról, hogy nincs;
 • adatkezelési alapelvek;
 • biztonsági intézkedések;
 • adatkezelési tevékenységek meghatározása;
 • tájékoztatás az egyes adatkezelések során bekért adatokról, továbbításáról, tárolás idejéről, az adatgyűjtés céljáról és jogalapjáról;
 • tájékoztatás az adatok továbbításáról, és az adatfeldolgozókról (pl.: könyvelő, tárhelyszolgáltató, csomagküldő szolgálat);
 • tájékoztatás a 3. országba történő adattovábbításról;
 • tájékoztatás az érintett jogairól;
 • panaszügyintézés helye, ideje, módja;
 • jogérvényesítési lehetőségek.

A fentieken túl számon egyéb szempontot vizsgál a hatóság az ellenőrzés során, ilyen például az a termékek akciós árának feltüntetése, valamint az olyan csalogató kijelentések, mint pl. csak 2 db van már raktáron, stb. Ezek több esetben alkalmasak lehetnek arra, hogy a fogyasztó meggondolatlanul, elhamarkodottan adja le rendelését, az akciós árak feltüntetése pedig legtöbb esetben megtévesztő.

Ügyvédi Irodánk minden webáruház jogszerű működésében segíteni tud, a különleges helyzetre tekintettel személyes találkozás nélkül, video és/vagy telefonos konzultációt követően, soron kívül vállaljuk kizárólag webáruházak adat- és fogyasztóvédelmi megfeleltetését. Ennek részleteiért keressen minket telefonon a 0620/210-9939-es telefonszámon, vagy e-mailben az info@drreti.hu e-mail címen.