Blog

Fogyasztóvédelmi változások 2021. január 01-től

Fogyasztóvédelmi változások 2021. január 01-től

2021. január 1-től megváltoznak az egyes tartós fogyasztási cikkek jótállási szabályai. Ezek amellett, hogy a fogyasztók érdekérvényesítésének lehetőségét szélesítik, számos új feladatot rónak a kereskedőkre.  

Értékhatártól függően sávosan emelkedik a jótállási idő hossza, Európában egyedülálló módon 3 évre nő a nagyértékű fogyasztási cikkek kötelező jótállási időtartama. A jótállás időtartama tehát az eladási árhoz kapcsolódik, mely miatt tisztázandó az eladási ár használata (figyelembe véve az árkedvezményeket, szállítási díjakat).

Bevezetésre kerül az e-jótállási jegy, mellyel egyidejűleg változnak a jótállási jegy tartalmára vonatkozó előírások is, ugyanis a jótállási jegyen fel kell tüntetni a vállalkozás bélyegzőlenyomatát, valamint a képviseletében eljáró személy aláírását is tartalmaznia kell.

Gyorsabb javításra kötelezik a cégeket az új jótállási szabályok. A jövő évtől pontosabb határnapok vonatkoznak a javításra és a cserére is, ugyanis ez idáig a vállalkozásnak csak „törekednie kellett” arra, hogy 15 napon belül elvégezze a cserét illetve a javítást. Az új szabályok értelmében azonban, ha a kijavítás/kicserélés időtartama meghaladja a 15 napot, akkor a vállalkozás köteles tájékoztatni a fogyasztót ennek várható időtartalmáról.

A fogyasztóvédelmi hatóság január 1-től folyamatosan ellenőrzi majd az előírások betartását a hagyományos és online kereskedelemben is.

A fentiek miatt minden érintett vállalkozás számára fontos a jelenleg érvényben lévő ÁSZF valamint az alkalmazott jótállási jegy felülvizsgálata!

Ügyvédi Irodánk az alábbiakban tud segíteni Önnek:

  • Általános szerződési feltételek (ÁSZF) felülvizsgálata, átdolgozása;
  • Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, tisztességtelen szerződései feltételek kapcsán tanácsadás
  • Szavatosság, jótállás, termékszavatosság, termékfelelősségi kérdésekben tanácsadás
  • Jótállási jegyek, csomagolás, címkézés kapcsán tanácsadás, állásfoglalás készítése
  • Reklámok, fogyasztói tájékoztatások vizsgálata
  • Képviselet bíróságok, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Gazdasági Versenyhivatal előtti eljárásokban
  • Tanácsadás fogyasztói panaszok rendezésében
  • Adatvédelmi auditálás, GDPR megfeleltetés, Adatvédelmi tájékoztató és hozzá kapcsolódó dokumentumok elkészítése.